Những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua đã đạt được những bước phát triển tích cực, theo cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng thực chất hơn.
Những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ


Vietnam+

Tin liên quan