Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các tân Bộ trưởng đã bắt tay ngay vào công việc và đã có những phát ngôn ấn tượng thể hiện trách nhiệm với lĩnh vực mình phụ trách.
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 1
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 2
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 3
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 4
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 5
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 6
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 7
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 8
Những phát ngôn ấn tượng của các vị tân bộ trưởng - ảnh 9

Theo P.V
Vietnam+