Những điều chưa biết về Cổng thông tin một cửa quốc gia

Tính đến ngày 31/5, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối tới 10 Bộ, ngành với 31 thủ tục, trên 90.000 bộ hồ sơ và 6.000 doanh nghiệp tham gia. 10 Bộ, ngành hiện đã kết nối với cơ chế này.