Nhiều khách sạn lớn bị thu hồi chứng nhận thứ hạng

(BĐT) - Tổng cục Du lịch vừa thu hồi 5 Quyết định công nhận cơ sở lưu trú đạt hạng 3 sao và 4 sao tại các tỉnh Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch thu hồi Quyết định công nhận cơ sở lưu trú đạt hạng 4 sao đối với 3 khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh là Pearl Hạ Long, Asean Hạ Long và Starcity Hạ Long Bay; 1 khách sạn tại tỉnh Khánh Hòa là The Light. Cơ sở lưu trú có tên trong danh sách của Quyết định công nhận cơ sở lưu trú đạt hạng 3 sao bị thu hồi là khách sạn Festival Huế tại tỉnh Thừa Thiên Huế.      

Bích Khánh