Ngành nông lâm thủy sản xuất khẩu 26,4 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 ước đạt 2,75 tỷ USD, giúp tổng giá trị từ đầu năm tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Với thuỷ sản, ước giá trị xuất khẩu ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9%. Các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,1%. Bên cạnh đó, các nhóm sản phẩm như cà phê, gạo, cao su, chè, hạt điều… cũng có đóng góp nhiều vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Điển hình là xuất khẩu hạt điều đạt 291.000 tấn, tương đương 2,33 tỷ USD. Xuất khẩu tiêu 159.000 tấn, đạt giá trị 1 


VnExpress