Mỗi năm tiết kiệm hơn 79 tỷ đồng nhờ cắt giảm TTHC

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo Ban Chỉ đạo 896 về kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân theo Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896).

Theo đó, có 44/84 TTHC được đơn giản hóa với tổng chi phí tiết kiệm được sau cắt giảm là hơn 79,1 tỷ đồng/năm.

Về nội dung, đơn giản hóa về trình tự thực hiện là 5 TTHC; đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai là 44 TTHC; rút ngắn thời hạn giải quyết là 44 TTHC. Các lĩnh vực được rà soát đơn giản hóa TTHC bao gồm: thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đấu thầu (1 TTHC thực hiện tại 5 cấp).

Thanh Tú