Mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ở cảng biển

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, việc mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) ở cảng biển sẽ được thực hiện với toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận từ 9 giờ ngày 1/7/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Phạm vi và địa điểm triển khai gồm cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 13 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị (đối với các địa điểm khác Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau).

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan 13 địa phương  thông báo tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên.

Hoàng Minh