Mở lại tín dụng ngoại tệ đến hết năm 2016

Sau hai tháng thắt tín dụng ngoại tệ với nhóm doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, do có nhiều ý kiến kêu khó, từ 1/6 tới, NHNN sẽ chính thức mở lại tín dụng ngoại tệ với nhóm DN này đến hết năm 2016.

Ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay bằng ngoại tệ.

Thông tư 07 đã sửa đổi theo hướng cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Thông tư cũng quy định, khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Quy định trên có hiệu lực từ 1/6 (tức đầu tuần tới) được thực hiện đến hết ngày 31/12/2016.

Trước đó, theo quy định của Thông tư 24, nhóm doanh nghiệp xuất khẩu trên bị dừng vay ngoại tệ kể từ ngày 1/4/2016. Sau khi bị ngừng vay một tuần, Hiệp hội xuất khẩu thủy sản đã đứng ra kêu khó và đề nghị được vay ngoại tệ trở lại. Tiếp đó, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội khác cũng đưa ra đề xuất tương tự.

Thời gian qua, NHNN kiên trì thực hiện lộ trình chống đô la hóa. Tuy nhiên, một số giải pháp chống đô la hóa thời gian qua được coi là hơi vội vàng. Vì vậy, việc NHNN lắng nghe tiếng nó của doanh nghiệp, quyết định mở lại tín dụng ngoại tệ trong bối cảnh phục hồi nền kinh tế còn nhiều khó khăn được cộng đồng doanh nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng. Điều này cũng thể hiện đúng tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp vừa được Chính phủ ban hành.

Theo TL
Đầu tư

Tin liên quan