Minh bạch dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện

(BĐT) - Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện. Theo hướng dẫn này, một trong những nguyên tắc khi bệnh viện thực hiện thuê, khoán các dịch vụ từ bên ngoài là phải tuân thủ nghiêm Luật Đấu thầu.
Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Mai Trâm
Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Mai Trâm

Theo Bộ Y tế, dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện là dịch vụ bệnh viện được bệnh viện ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bên ngoài để cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ. Để bảo đảm năng lực cung cấp dịch vụ, Bộ Y tế nêu rõ: “Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bao gồm Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn phù hợp cho từng loại hình dịch vụ theo một trong các hình thức như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh”.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ còn phải bảo đảm năng lực cung cấp dịch vụ; bảo đảm chất lượng dịch vụ và chịu trách nhiệm dịch vụ do mình cung cấp; hợp đồng dịch vụ phải thể hiện rõ các điều kiện về chấm dứt hợp đồng hoặc có hình thức xử lý khi vi phạm các nguyên tắc, nội dung đã được ký kết giữa bệnh viện và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Riêng đối với giá dịch vụ, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phải quản lý giá dịch vụ theo quy định của Nhà nước, không được để đơn vị cung cấp dịch vụ tự định giá. Bệnh viện đưa vào hồ sơ mời thầu và hợp đồng một số nội dung như: các mức thu cụ thể phải thực hiện, trách nhiệm phải thực hiện thu theo đúng quy định hợp đồng, trường hợp thu không đúng thì phải nêu cụ thể việc xử lý.

Minh Thông