Lịch khai giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2016

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo: