Lấy ý kiến về mức thu phí thẩm duyệt thiết kế phòng, chữa cháy dự án giao thông

(BĐT) - Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy áp dụng cho các dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới đang được Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện.

 
Lấy ý kiến về mức thu phí thẩm duyệt thiết kế phòng, chữa cháy dự án giao thông. Ảnh Internet
Lấy ý kiến về mức thu phí thẩm duyệt thiết kế phòng, chữa cháy dự án giao thông. Ảnh Internet

Về biểu phí, mức phí thẩm duyệt thiết kế thấp nhất tương ứng với 3 nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông; công trình dầu khí, năng lượng, hóa chất; công trình dầu khí, năng lượng, hóa chất (công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng) lần lượt là 3 triệu đồng, 6 triệu đồng, 9 triệu đồng.

Mức phí thẩm duyệt thiết kế cao nhất (công trình có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng) lần lượt của 3 nhóm công trình nêu trên là 36 triệu đồng, 51 triệu đồng, 57 triệu đồng.

Đối với các công trình khác, mức phí thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất là 27 triệu đồng. Trong đó, tổng mức đầu tư của dự án không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng đã được phê duyệt trong dự án.             

 

Trần Nam