Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định về tổ hợp tác

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gấp rút lấy ý kiến  các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về tổ hợp tác. Dự thảo Nghị định được chia làm 8 chương, 37 điều, điều chỉnh các vấn đề cơ bản của tổ hợp tác.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Việc xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định về tổ hợp tác nhằm tạo khung pháp lý thuận lợi tối đa cho tổ hợp tác thành lập, hoạt động phát triển, cũng như bảo đảm quyền, nghĩa vụ của tổ hợp tác, thành viên tổ hợp tác, các bên thứ ba tham gia vào hợp đồng dân sự với tổ hợp tác.

Sau khi được ban hành, Nghị định về tổ hợp tác sẽ tạo địa vị pháp lý rõ ràng, minh bạch giúp các tổ hợp tác khẳng định được địa vị và uy tín đối với thành viên hợp tác, các đối tác; giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình phát triển của tổ hợp tác, qua đó tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động của tổ hợp tác.        

         

Bích Thảo