Lập Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về xuất nhập khẩu

(BĐT) - Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa vừa được Bộ Công Thương công bố nhằm tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của DN.
Lập Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về xuất nhập khẩu

Thông qua Đường dây nóng, DN có thể thông tin, phản hồi mọi vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu tới Bộ Công Thương theo số điện thoại (04) 22 202 240 và địa chỉ thư điện tử (thutucxuatnhapkhau@moit.gov.vn) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.      

Việt Anh