Làm rõ trách nhiệm cá nhân gây chậm giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Trong công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP vừa được phát đi, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30/11/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016 được giao phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 2144/CĐ-TTg ngày 29/11/2016.
Bộ KH&ĐT yêu cầu làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Ảnh: Tiên Giang
Bộ KH&ĐT yêu cầu làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Ảnh: Tiên Giang

Ngoài ra, để chuẩn bị tài liệu báo cáo Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP, các nghị quyết của Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017. Đồng thời, báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn NSNN và trái phiếu chính phủ đến ngày 20/12/2016, ước khả năng thực hiện đến ngày 31/12/2016 và giải ngân kế hoạch vốn NSNN đến ngày 31/1/2017.

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế của việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; nguyên nhân của việc giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2016 chậm; kiến nghị các giải pháp để sử dụng hiệu quả và triển khai được ngay kế hoạch đầu tư công năm 2017 từ những ngày đầu năm.

Việt Thắng