Làm rõ lý do giải ngân vốn đầu tư công chậm

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có công văn gửi các đơn vị đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 (NQ60). 
7 tháng đầu năm, giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 46,4% kế hoạch năm. Ảnh: Lê Tiên
7 tháng đầu năm, giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 46,4% kế hoạch năm. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương trước ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Trước ngày 10/10/2016, báo cáo chi tiết kết quả giải ngân của từng dự án đến ngày 30/9/2016 và trước ngày 28/2/2017 báo cáo chi tiết kết quả thực hiện và giải ngân của từng dự án đến ngày 31/1/2017.

Về giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2016, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị giải ngân 7 tháng dưới 20% kế hoạch năm 2016 phải làm rõ lý do việc giải ngân chậm; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các tháng còn lại; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện để khắc phục các tồn tại, hạn chế về giải ngân chậm.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có quyết định kiện toàn thành viên Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 8 thành viên Tổ công tác bao gồm Thứ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ có nhiệm vụ chủ động rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Theo bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc Bộ KH&ĐT, sau khi Chính phủ ban hành NQ60, tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển đã có những cải thiện đáng kể. 7 tháng đầu năm, giải ngân vốn ngân sách nhà nước đã đạt 46,4% kế hoạch năm, tương đương mức đạt được của cùng kỳ năm trước là 47%, tăng 6,8% so với 6 tháng đầu năm. Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đạt 31,5%, tuy vẫn thấp hơn mức 44% của cùng kỳ năm trước, nhưng đã tăng 3,4% so với 6 tháng đầu năm.

Việt Thắng

Tin liên quan