Kỳ vọng vào Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính

(BĐT) Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả đạt được trong Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV. 

Theo đó, cùng với việc kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và NSNN 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và NSNN 6 tháng cuối năm 2016. Các đại biểu Quốc hội đồng thuận và đánh giá cao 11 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và NSNN 6 tháng cuối năm của Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu nhấn mạnh, Chính phủ cần tập trung nhiều hơn nữa vào các giải pháp liên quan đến đầu tư công, chính sách tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Với bộ máy Quốc hội, Chính phủ mới, các đại biểu Quốc hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng vào cam kết mạnh mẽ và quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính.         

Thanh Tú