Không mua ô tô tại các dự án ODA

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương không đề xuất mua xe ô tô cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Liên quan đến chỉ đạo này, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi không phải là vốn cho không, mà chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Do vậy, những dự án sử dụng nguồn vốn này lại dùng để mua ô tô với lãi suất vay ngoại tệ rõ ràng là không hiệu quả”.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng ngồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đảm bảo an toàn nợ công.                

Nguyễn Thủy