Khánh Hòa: Chuyển công trình điện cho ngành điện quản lý

(BĐT) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ngành liên quan trong Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển giao công trình điện được đầu tư bằng ngân sách tỉnh cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa; đồng thời yêu cầu Công ty hoàn trả vốn đầu tư trong vòng 10 năm.
Khánh Hòa: Chuyển công trình điện cho ngành điện quản lý

Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, Luật Điện lực quy định, đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ. Tuy nhiên, do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa khó khăn về vốn đầu tư nên UBND Tỉnh tạm thời dùng vốn ngân sách để đầu tư các công trình điện bức xúc trên địa bàn, sau đó bàn giao cho Công ty quản lý.