Khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị quyết 01 năm 2019

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Dự thảo Nghị quyết 01 năm 2019 cần theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động. Ảnh: Nhã Chi
Dự thảo Nghị quyết 01 năm 2019 cần theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động. Ảnh: Nhã Chi

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết theo hướng bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Dự thảo Nghị quyết cần theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đề xuất, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2019 gắn với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, cao hơn năm 2018. Đồng thời, tập trung xử lý các vấn đề bức xúc của xã hội, những điểm nghẽn nổi lên và vấn đề được người dân quan tâm…

Thủ tướng yêu cầu Dự thảo Nghị quyết ngắn gọn, bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với giao các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; khẩn trương lấy ý kiến đầy đủ, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào ngày 28, 29/12/2018.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết, làm rõ và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019, gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Minh Thư