Khai trương dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thủy

(BĐT) - Ngày 22/11, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chính thức khai trương 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa.
Khai trương dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thủy

Bộ GTVT cho biết, hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ đang cung cấp 85 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc các lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm, đường bộ và đường thủy nội địa.

Bộ GTVT cũng cho biết, thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016, đến nay Bộ đã hoàn thành xây dựng 96 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, có 32 thủ tục lĩnh vực đường thủy nội địa, 10 thủ tục lĩnh vực đường bộ, 14 thủ tục lĩnh vực đường sắt và 40 thủ tục lĩnh vực hàng không.       

Phan Ngọc