Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

(BĐT) - Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV dự kiến diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 20/7 - 29/7. Trước đó, vào chiều ngày 19/7, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Họp báo giới thiệu về chương trình dự kiến của Kỳ họp.
Kỳ họp thứ nhất khóa XIV tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Ảnh: Lê Tiên
Kỳ họp thứ nhất khóa XIV tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Ảnh: Lê Tiên

Theo ông Lê Minh Thông, Phó Tổng thư ký Quốc hội kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Theo Chương trình nghị sự của Kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung phần lớn thời gian để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước (6 ngày). Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (2 ngày) như: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; xem xét, thông qua các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề…

Ông Lê Minh Thông cũng thông tin về một số nội dung dự kiến sẽ được đưa vào các kỳ họp tiếp theo như: Cho ý kiến về Luật Quy hoạch; xem xét việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 14 dự án Luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho ý kiến 8 dự án Luật, trong đó có Luật Quản lý nợ công tại Kỳ họp thứ 3.               

Trần Nam