Khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá 13

Cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm, Quốc hội kỳ này sẽ dành nửa thời lượng cho việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội khoá 13 trong hội trường.
Đại biểu Quốc hội khoá 13 trong hội trường.

Phiên khai mạc kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp từ 9h sáng nay. Một giờ trước đó, các đại biểu họp phiên trù bị để thông qua chương trình kỳ họp.

Kỳ này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Đây là những dự án luật ưu tiên nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai Hiến pháp 2013.

Các đại biểu cũng dành khoảng 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Hơn 10 ngày cuối kỳ họp được dành để kiện toàn công tác nhân sự Nhà nước (từ 31/3 đến 12/4). Nhân sự được bầu lại lần này gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, riêng nhân sự cơ quan bộ, ngang bộ sẽ chờ Thủ tướng trình.

Giải thích lý do có sự chuyển giao quyền lực sớm hơn 3 tháng so với quy định, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói: "Một số chức danh sau Đại hội Đảng không tham gia Trung ương khóa mới, trong khi chúng ta đang tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 14 và đến tháng 7 mới diễn ra kỳ họp thứ nhất. 2016 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu 5 năm của Đại hội Đảng khóa XII (2016-2021) nên cần động lực mới, khí thế mới để thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ".

Theo ông Phúc, đây không phải là vấn đề mới, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá 11 đã kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Lúc đó, ông Trương Vĩnh Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng được Quốc hội phê chuẩn bầu chức danh Phó thủ tướng.

Trước đó tại Đại hội Đảng XII diễn ra vào cuối tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng XI giới thiệu Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội.

Kỳ họp thứ 11 kéo dài trong 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 12/4.

Theo Hoàng Thuỳ
VnExpress

Tin liên quan