JICA hỗ trợ Hà Nội xử lý rác thải theo công nghệ mới

(BĐT) - Một công nghệ mới trong xử lý rác thải vừa được giới thiệu tại Hội thảo tổng kết đánh giá công nghệ chôn lấp rác thải theo phương pháp Fukuoka do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, phương pháp xử lý rác được thực hiện trên cơ sở tăng cường độ phân hủy của rác thải bằng việc lắp đặt các ống hút dưới đáy bãi chôn lấp và hoạt hóa các vi sinh vật trong đất, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và nhu cầu của TP. Hà Nội. Với phương pháp này, rác thải được phân hủy bằng bán hiếu khí khiến cho các lớp rác chìm thấp xuống hơn so với các bãi chôn lấp truyền thống (kỵ khí) vào cùng thời điểm. Nhờ vậy, thời gian chôn lấp của bãi rác sẽ được dài hơn.        

Bích Khánh