Hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong

(BĐT) - Quỹ Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI) vừa thành lập Quỹ Sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Mục tiêu của Quỹ là thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam  Ảnh: Tường Lâm
Mục tiêu của Quỹ là thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam Ảnh: Tường Lâm

Chương trình MIST sẽ làm việc cùng với các đối tác bản địa trong ngành du lịch nhằm xác định những thách thức và khó khăn chính mà ngành đang và sẽ vấp phải. Sau đó, Chương trình sẽ tham khảo các giải pháp từ những nhà sáng tạo có kinh nghiệm trên toàn cầu, tạo kết nối, khuyến khích trao đổi giữa những nhà cung cấp trên toàn cầu với các doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương, đồng thời tổ chức các cuộc thi giữa các nhóm khởi nghiệp.

Được biết, những nhóm khởi nghiệp Việt Nam tốt nhất sẽ được mời tham dự Ngày Hướng dẫn tại Hội nghị APEC 2017, được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

 

Hải Bình