Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Sáng 23/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành bầu Chủ tịch nước.
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh này.

Trước đó, chiều 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 2
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 3
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 4
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 5
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 6
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 7
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 8
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 9
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 10
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN


TTXVN