Hàng loạt tỉnh thành bầu lãnh đạo chủ chốt

Các địa phương tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau khi việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hoàn tất...
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Từ 14-16/6, nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung chính là hoàn thành công tác nhân sự lãnh đạo.

Cụ thể, có 2 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và 8 tỉnh là Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Nam Định, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ninh đã tiến hành kỳ họp và bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại Hà Nội, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khoá 15 nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đồng nhân dân thành phố tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khoá 14 và bà Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư huyện uỷ Thanh Oai, trúng cử Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khoá 15 nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng đã được các đại biểu tín nhiện bầu và tái cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã bầu 6 Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, là các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý và Nguyễn Thế Hùng.

Tại Đà Nẵng, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Anh giữ chức vụ  Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Nho Trung được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư Thành ủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 5 tiếp tục tái đắc cử.

Các ông Trần Đình Khoa, Trần Văn Tuấn được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6.

Ông Nguyễn Văn Trình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh và Đặng Minh Thông được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa 6.

Tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 và ông Nguyễn Sơn Hùng, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom cùng trúng cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.

Ông Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ tiếp tục trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa 8 tiếp tục trúng cử Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa 9 là: Trần Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Hùng, Võ Văn Chánh, Nguyễn Hòa Hiệp.

Tại tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 8 tiếp tục tái cử. Các Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là ông Nguyễn Quốc Ca và ông Nguyễn Văn Tiến. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng tái đắc cử. Các Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu là các ông Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên và Nguyễn Văn Tuấn.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 13 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục tái cử.

Các ông: Trần Sơn Hải; Nguyễn Đắc Tài, Đào Công Thiên, Nguyễn Duy Bắc cũng tiếp tục tái cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Nam Định, các ông: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tái cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Phạm Đình Nghị tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng bầu các ông Bạch Ngọc Chiến, Nguyễn Phùng Hoan, Trần Lê Đoài, Ngô Gia Tự tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6 tiếp  tái cử. Ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Sông Cầu; Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa mới.

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tái cử. Ông Đinh Văn Thu cũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bốn Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, gồm các ông: Huỳnh Khánh Toàn, Lê Văn Thanh, Trần Đình Tùng, Lê Trí Thanh cũng tái đắc cử.

Tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc,  Bí thư Tỉnh ủy đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trong khi ông Nguyễn Đức Long tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBDN tỉnh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, Lê Quang Tùng, Vũ Văn Diện và bà Vũ Thị Thu Thủy cũng tái đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo Bảo Quyên
VnEconomy