Hà Nội xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

(BĐT) - Theo dự kiến, Kỳ họp cuối năm 2016 của HĐND TP. Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 với việc xem xét thông qua 15 báo cáo thường kỳ, 6 nghị quyết thường kỳ và 12 nghị quyết chuyên đề.
Hà Nội xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Đáng chú ý, trong số 12 nghị quyết chuyên đề, HĐND Thành phố sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 của TP. Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của TP. Hà Nội; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương; Quy định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại TP. Hà Nội; Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội…

Theo Chương trình kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và cử tri quan tâm.               

Trần Kiên