Hà Nội tiên phong trở thành trung tâm khởi nghiệp

(BĐT) - Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hà Nội sẽ là địa phương tiên phong trong việc trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước.

Để đạt được điều này, Thủ tướng yêu cầu chính quyền Thành phố phải luôn có tinh thần khởi nghiệp; khuyến khích hỗ trợ để những mô hình doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, DN sáng tạo mới nhanh chóng phát triển.

Chính quyền Thành phố cũng cần khẩn trương tạo điều kiện để có môi trường kinh doanh thông thoáng; thu hút và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân yên tâm khởi nghiệp và đầu tư. Đây là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân, huy động nhân lực, vật lực của toàn xã hội vào phát triển kinh tế.      

Việt Anh

Tin liên quan