Hà Nội thí điểm khoán xe công

(BĐT) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, từ ngày 1/3, Thành phố thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các chức danh lãnh đạo tại 8 cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở GTVT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 2 quận (Hà Đông, Long Biên); 2 huyện (Thanh Trì, Gia Lâm).

Theo tính toán, trong thời gian thí điểm tại 8 đơn vị, ước tính một năm sẽ tiết kiệm được trên 4 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Và khi thực hiện diện rộng trong toàn Thành phố, ước tính một năm sẽ tiết kiệm được khoảng 50 tỷ đồng.                              

Hải Bình