Góp ý kiến cho dự thảo nghị định về cổ phần hóa DNNN

(BĐT) - Ngày 4/8, Bộ Tài chính đã công bố lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP, Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định 116/2015/NĐ-CP.
Nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong những lĩnh vực đặc thù nên thời gian tiến hành cổ phần hóa kéo dài. Ảnh: Hoàng Hà
Nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong những lĩnh vực đặc thù nên thời gian tiến hành cổ phần hóa kéo dài. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Bộ Tài chính, các nghị định về cổ phần hóa (CPH) được ban hành trong thời gian qua về cơ bản đã tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn khi CPH các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thúc đẩy quá trình tái cơ cấu DNNN. Tuy nhiên, quá trình CPH DNNN trong thời gian qua cho thấy, việc đổi mới phương thức quản lý còn chưa rõ ràng; một số DN thuộc diện CPH có quy mô vừa và lớn, tình hình tài chính phức tạp, hoạt động trong những lĩnh vực đặc thù nên thời gian tiến hành CPH kéo dài; cơ chế bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược còn bất cập do nhà đầu tư chiến lược có nghĩa vụ phải cung cấp nhiều nguồn lực theo cam kết nhưng lại hạn chế không được bán cổ phiếu trong vòng 5 năm, chưa có quy định các chế tài xử lý các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết…

Bộ Tài chính cho biết, Dự thảo Nghị định được xây dựng để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời góp phần tạo môi trường pháp lý đầy đủ, thông thoáng, thuận lợi cho quá trình CPH các DN 100% vốn nhà nước; nâng cao tính công khai, minh bạch để tăng cường sự giám sát đối với công tác CPH, kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục những bất cập để nâng cao hiệu quả công tác CPH DN 100% vốn nhà nước...

Dự thảo Nghị định gồm 7 Chương, 51 Điều, quy định cụ thể về xử lý tài chính khi CPH; xác định giá trị DN CPH; bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH; chính sách đối với DN và người lao động khi CPH;…

Việt Thắng