Gỡ vướng trong quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo gỡ vướng việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà Nước.

Nhằm phù hợp chính sách về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành và đặc thù của hoạt động đối ngoại, ngày 6/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Sau gần 2 năm thực hiện, Quyết định trên đã gặp một số khó khăn. Để tháo gỡ những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc cho các đối tượng không thuộc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg được tạm thời thuê các cơ sở nhà, đất đang trong quá trình lập phương án bố trí sử dụng hoặc giới thiệu và đàm phán để Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê.

Bộ Ngoại giao ban hành quy định về điều kiện và phương thức cho thuê, trong đó có quy định cụ thể nội dung về điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp bên cho thuê lấy lại nhà để phục vụ mục đích đối ngoại.

Hàng năm, Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc cho thuê nhà đối với các đối tượng không thuộc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 6/10/2014.

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg, đối tượng được thuê các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (gồm: Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự nước ngoài, Cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế Liên chính phủ); Văn phòng nước ngoài (gồm: Văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài, Văn phòng đại diện của các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, Văn phòng đại diện và Văn phòng dự án của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài).

Theo Như Chính
Đầu tư