Giám đốc Sở TN-MT và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị xem xét trách nhiệm

Đồng Tháp phải xem xét, xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vì tham mưu ban hành bảng giá đất vượt khung Chính phủ quy định; Cục trưởng Cục Thuế bị xem xét trách nhiệm vì áp giá sai quy định, miễn giảm tiền thuế khi chưa đủ cơ sở và thiếu kiểm tra hướng dẫn Chi cục Thuế để xảy ra nhiều sai phạm.
Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp.
Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký văn bản thông báo kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2012 đến tháng 6/2017.

Kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với số tiền trên 264 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ phát hiện việc kê khai tài sản thu nhập ở hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện chưa đầy đủ về nội dung và hình thức theo quy định. Việc kê khai còn nặng tính hình thức.

Công tác lập, thẩm định, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp và các huyện, thành phố của tỉnh cơ bản tuân thủ Luật Đất đai. Số thu từ đất đai trong tổng thu ngân sách địa phương tuy không cao nhưng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều giải pháp phù hợp để thu hút đầu tư. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tỉnh Đồng Tháp luôn đứng trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt, năm 2012 Đồng Tháp đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh và liên tục đứng trong tốp 10 cả nước đối với chỉ số đánh giá cấp tỉnh.

Kết luận chỉ rõ, việc phê duyệt quy hoạch chậm so với quy hoạch đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quản lý và không phát huy được hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Tình hình thực hiện quy hoạch chưa tốt, thể hiện ở việc các chỉ tiêu sử dụng đất chỉ đạt ở mức trung bình trở xuống.

Việc quản lý sử dụng đất chưa chặt chẽ, thể hiện ở chỗ nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch (tự chuyển đổi) ở mức khá cao 1.034 ha.

Thanh tra Chính phủ lưu ý Đồng Tháp về vấn đề xây dựng bảng gia đất, áp dụng các quy định trong việc tính toán nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin địa chính không thể hiện chính xác đầy đủ; ban hành giá không đúng quy định, lúng túng trong vấn đề xác định thời hạn bảng giá đất. Một số trường hợp miễn giảm tiền thuê đất chưa đúng quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng xử lý về mặt kinh tế với số tiền trên 264 tỷ đồng. Trong đó, giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 1,7 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang do áp sai giá.

Số tiền cơ quan thuế miễn giảm chưa đủ điều kiện trên 212 tỷ đồng, UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế kiểm tra, rà soát hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện xét miễn giảm theo quy định pháp luật thì thu hồi và truy thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Đề nghị xử lý nhiều cán bộ

UBND tỉnh Đồng Tháp phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý hành chính trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng trong việc công khai, minh bạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với việc bổ nhiệm ông Dương Phú Thoại- Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Lấp Vò không đủ điều kiện, không đúng quy định, Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét huỷ bỏ quyết định bổ nhiệm. Đồng thời xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân tham mưu và người ra quyết định bổ nhiệm.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng viên chức thuộc một số chi cục của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp trong việc tham mưu ban hành bảng giá đất vượt khung Chính phủ quy định, không xây dựng giá cho thuê khu vực sinh lợi đặc biệt.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Cục trưởng Cục Thuế trong việc áp giá sai quy định, miễn giảm tiền thuê khi chưa đủ cơ sở; xác định thời hạn giá sai quy định vượt thẩm quyền, thiếu kiểm tra hướng dẫn Chi cục Thuế để xảy ra nhiều sai phạm.

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về việc đồng ý với kết luận thanh tra nói trên.


Dân trí