Giá bán buôn điện tăng 2 - 5%

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2016.

Tăng mạnh nhất là mức giá tối đa, mức giá tối thiểu của Tổng công ty Điện lực miền Trung, tăng 5% so với năm 2015; từ 1.135 đồng/kWh lên 1.200 đồng/kWh với mức giá tối đa, từ 1.066 đồng/kWh lên 1.119 đồng/kWh đối với mức giá tối thiểu.

Mức giá tối đa tăng 4% đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội; tăng 3% đối với Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Trong khi mức giá tối thiểu tăng 3% đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực Hà Nội, thì Tổng công ty Điện lực TP.HCM có mức giá tối thiểu tăng 2%.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện là từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.

Hải Bình