EVN kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn cho các khu vực khó khăn

(BĐT) - Theo dự báo, nguồn vốn để cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế phục vụ nuôi trồng thủy sản tại 6 tỉnh ven biển trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang) đến năm 2020 là khoảng 1.494,8 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hiện mới chỉ đầu tư 876 tỷ đồng thực hiện các dự án/công trình đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản.

EVNSPC cho biết, để thu xếp 1.494,8 tỷ đồng cho cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế phục vụ nuôi trồng thủy sản tại 6 tỉnh ven biển trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng công ty đã tranh thủ các nguồn vốn vay ODA để đăng ký vay vốn với EVN thông qua Dự án Phân phối hiệu quả 2 (DEP2), vay vốn WB thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020. Riêng năm 2017, EVNSPC dự kiến bố trí 303 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cấp điện phục vụ nuôi tôm với tiêu chí ưu tiên các khu vực cấp bách có diện tích ao nuôi đang phát triển mạnh.

Ngoài ra, EVN và EVNSPC cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư phát triển các khu vực còn nhiều khó khăn vì nguồn vốn đầu tư cấp điện cho nuôi tôm công nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến 2020 vào khoảng 3.600 tỷ đồng và khả năng huy động đủ nguồn vốn của EVNSPC cho phát triển hệ thống điện cũng rất khó khăn.

Trần Kiên