EVN không xin điều chỉnh giá điện

(BĐT) - Trả lời báo chí ngày 17/5, ông Đinh Quang Tri, Phó giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, EVN sẽ không xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016.

Ông Tri cho biết, hàng năm, Bộ Công Thương đều ban hành quyết định về khung giá bán buôn điện của EVN cho các tổng công ty điện lực; trên cơ sở đó, EVN sẽ ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho các tổng công ty điện lực trong giới hạn đã được Bộ Công Thương cho phép. Giá bán điện được tính theo một nguyên tắc như nhau, tuy nhiên, do cơ cấu đối tượng khách hàng từng vùng, miền thuộc địa bàn các tổng công ty điện lực (thành phố, nông thôn, miền núi…) khác nhau dẫn đến giá bán buôn điện của EVN cho các tổng công ty này cũng khác nhau.

“Mức giá bán buôn điện của EVN cho các tổng công ty điện lực năm 2016 là giá nội bộ trong EVN để các đơn vị thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương nhằm tăng tính công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, điều hành giá điện và không làm thay đổi giá bán điện cho khách hàng đang được áp dụng. Hiện nay EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016”, ông Tri khẳng định.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện của EVN cho các tổng công ty điện lực năm 2016. Theo đó, khung giá bán buôn điện bình quân tăng từ 2 - 5% so với mức đang áp dụng của năm 2015.         

Trần Tuyết

Tin liên quan