Dừng thu phí sử dụng đường bộ với 8 vi phạm chất lượng

(BĐT) - Kể từ ngày 1/3/2017, Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của Bộ GTVT sẽ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, có 8 hạng mục công việc vi phạm chất lượng bảo trì nếu không xử lý kịp thời sẽ phải tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Đứng đầu danh sách vi phạm chất lượng là mặt đường bị hằn lún vết bánh xe. Theo quy định của Bộ GTVT, việc tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với đường cao tốc sẽ áp với các trường hợp liên quan đến hằn lún vệt bánh xe.

Ngoài ra, 7 vi phạm chất lượng khác cũng nằm trong diện phải tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để khắc phục là: mặt đường bị hư hỏng cục bộ; sơn kẻ trên mặt đường, cầu hư hỏng, xuống cấp; hệ thống thoát nước mặt đường, cống rãnh để đọng nước hơn 1/3 mặt đường, tắc rãnh thoát nước quá 24h; hệ thống biển báo, cọc tiêu, hộ lan không đảm bảo tầm quan sát; lề đường không đảm bảo kích thước…                

Bích Thảo