Dừng thu phí nếu không kịp thời sửa chữa công trình BOT

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ; Cục Quản lý đường bộ cao tốc; các Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, Bình Phước và Bình Dương tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án BOT trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT sửa chữa, khắc phục các tồn tại. 

Khi yêu cầu phải quy định thời điểm bắt đầu, thời hạn hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa công trình.

Tổng cục Đường bộ sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết đình chỉ thu phí đối với các công trình BOT có vi phạm chất lượng trong giai đoạn khai thác mà không được sửa chữa kịp thời.      

Hoàng Minh