Dự toán thu - chi bảo hiểm xã hội chênh gần 70.000 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu trong năm nay là 269.294 tỷ đồng, trong khi chi khoảng 200 nghìn tỷ...
Chỉ tiêu dự toán thu chi bảo hiểm xã hội năm 2016 đều tăng so với năm 2015.
Chỉ tiêu dự toán thu chi bảo hiểm xã hội năm 2016 đều tăng so với năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 269.294 tỷ đồng; trong đó thu bảo hiểm xã hội 158.443 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 66.288 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 10.363 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 34.200 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 được giao là 200.047 tỷ đồng; trong đó chi chế độ bảo hiểm xã hội 110.121 tỷ đồng; chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 7.371 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 72.700 tỷ đồng; chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9.855 tỷ đồng. 

Như vậy, so với năm 2015, dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng hơn. Cụ thể, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng số dự toán thu là 233.665 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 171.587 tỷ đồng. 

Quyết định nêu rõ, trong năm 2016, sau khi Chính phủ ban hành nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo Nghị quyết số 99/2015/NQ-QH13 ngày 11//11/2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

Kết quả phát triển đối tượng tham gia hoặc đối tượng thụ hưởng thay đổi so với số đối tượng làm căn cứ xây dựng dự toán; Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho bảo hiểm xã hội tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện. 

Theo Song Hà
VnEconomy

Tin liên quan