Đóng góp của hợp tác xã vào GDP ngày càng tăng

(BĐT) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Báo cáo tại Đại hội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) cho biết, đến nay, cả nước có hơn 2 vạn HTX, thu hút khoảng 13 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân. Trong 5 năm từ 2010 - 2015 đã có 5.000 HTX thành lập mới với nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường.

“Lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, đóng góp của khu vực HTX vào GDP từ năm 2013 trở lại đây đã tăng khá hơn so với năm trước, đạt 5,05%, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế. Mức đóng góp vào GDP của khu vực HTX năm 2014 cũng tăng hơn 0,05 - 0,1% so với năm 2013, đạt mức từ 5,1 đến 5,15%. Dự báo năm 2016, mức đóng của khu vực HTX vào GDP sẽ tăng cao hơn” - Báo cáo của Liên minh HTX ghi nhận.

Mục tiêu đặt ra vào năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 38.000 - 45.000 HTX; 100 - 150 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững, có sức lan toả lớn.    

Thanh Tú