Doanh thu dịch vụ lưu trú tại miền Trung giảm

(BĐT) - Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại một số địa phương thuộc vùng biển Bắc Trung Bộ đã làm cho nhu cầu du lịch biển trong nước tại khu vực miền Trung giảm đáng kể. Ước tính doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống của Quảng Bình giảm 20,1%; Hà Tĩnh giảm 18,2%; Nghệ An giảm 11,2%; Thanh Hóa giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này khiến doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng 5/2016 của cả nước tăng thấp so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước tính đạt 158,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.                 

Trần Kiên