Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên mới của Chính phủ, theo danh sách được tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình hôm 8/4...

Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Sinh ngày: 20/7/1954
Quê quán: Quảng Nam
Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Tóm tắt quá trình công tác:
Trước khi giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ (3/2006) là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Từ tháng 6/2006 - 8/2007 là Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.
Từ tháng 8/2007 là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 11 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ.
Tháng 1/2016 tại Đại hội Đảng lần thứ 12 tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị - Ảnh: Zing.
Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá 13 được bầu làm Thủ tướng.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 2
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình
Ngày sinh: 13/4 1955
Quê quán: Long An. 
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Tóm tắt quá trình công tác:
Từ 1987 - 1997: Đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành công an. Tháng 6/1997 làm Phó giám đốc Công an Tp.HCM.
4/2011 làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tp.HCM
Năm 2006: Làm Thứ trưởng Bộ Công an, 2007 được phong hàm Trung tướng.
7/2007: Làm Chánh án Toà án nhân dân Tối cao
7/2011: Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa 13, tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
1/ 2016: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.
4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 được Quốc hội khoá 13 bầu làm Phó thủ tướng.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 3
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ
Ngày sinh: 15/3/1957
Quê quán: Nghệ An
Học hàm, học vị: Giáo sư - tiến sỹ
Tóm tắt quá trình công tác:
Năm 1991: Bắt đầu giảng dạy tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội trải qua nhiều cương vị, từ 3/1999 - 6/2001 làm Phó hiệu trưởng.
7/2001 - 7/2006: Phó tổng Kiểm toán Nhà nước. 
4/2006: Uỷ viên Trung ương khoá 10, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
1/2011: Ủy viên Trung ương khoá 11, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 tháng 8/2011 được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
12/2012 đến 4/2016: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
1/2016: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sau đó bầu vào Bộ Chính trị khoá 12.  
4/2016: Được Quốc hội khoá 13 phê chuẩn Phó thủ tướng.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 4
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh
Ngày sinh: 26/3/1959
Quê quán: Nam Định
Học vị: Thạc sỹ
Tóm tắt quá trình công tác:
Từ 10/1981: Bắt đầu công tác trong ngành ngoại giao trải qua nhiều cương vị trong và ngoài nước. 
4/2006: Được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 10.
8/2007-1/2009: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
11/2013: Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
1/2016: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương sau đó được bầu vào Bộ Chính trị khoá 12.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 5
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam
Sinh ngày: 3/2/1963.
Quê quán: Hải Dương.
Học vị: Tiến sỹ.
Tóm tắt quá trình công tác:
Từ tháng 10/1988: Bắt đầu công tác trong ngành bưu điện.
10/1994-11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.
11/1995-8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.
8/1996-8/1998: Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Chính phủ.
8/1998-3/2003: Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
3/2003-7/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.
8/2005-11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
5/2008-3/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Từ 3/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.
1/2016: Tại Đại hội Đảng 12 tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 6
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Ngày sinh: 25/08/1956
Quê quán: Vĩnh Phúc
Học vị: Thạc sỹ
Tóm tắt quá trình công tác:
Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng (5/2010) đã giữ các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Phó chủ tịch UBND, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.
Từ tháng 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 
8/2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  
1/2016: Tại Đại hội Đảng 12 tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng.
4/2016 được Quốc hội khoá 13 phê chuẩn chức vụ Phó thủ tướng 
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 7
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch
Sinh năm 1954.
Quê quán: Hà Nam.
Chuyên môn: Cử nhân luật. 
Từ tháng 3/2011 giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phong hàm thiếu tướng (2003), thượng tướng (12/2011) và đại tướng (10/2015).
1/2016 đến nay: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 8
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Sinh ngày 10/7/1957
Quê quán: tỉnh Hưng Yên
Học hàm, học vị: Giáo sư, tiến sỹ luật
Từ 1988 - 2010: Đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo cấp phòng, cục, tổng cục của Bộ Công an.
8/2010 - 1/2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Trung ương khoá 11.
1/2016 đến nay: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 9
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 
Sinh ngày: 17/6/1965.
Quê quán: Hà Nội
Học vị: Tiến sỹ
1/2011 - 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương đảng khoá 11, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
5/2013 - 9/2015: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
9/2015 - 4/2016: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Tháng 1/2016: Được bầu làm ủy viên Trung ương.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 10
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
Sinh năm:1964
Quê quán: Quảng Ngãi
Học vị : Tiến sĩ
Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương, từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, Phó chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ và nguyên là Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco.
Từ tháng 3/2015: Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm.
1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 11
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến 
Sinh ngày: 10/11/1962
Quê quán: Tuyên Quang
Chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Nguyên là Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
1/2016: Được bầu làm ủy viên Trung ương khoá 12
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 12
Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Sinh ngày: 6/6/1962
Quê quán: Hà Nam
Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công
Năm 1997: Được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
Tháng 10/2010: Được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kì 2010-2015.
Tháng 8/2011: Làm Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
1/2016: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 13
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 
Ngày sinh: 5/8/1960
Quê quán: Hà Tĩnh
Học vị: Tiến Sỹ
8/2008 - 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Từ 4/2009 -1/2014: Làm phó bí thư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận.
1/2014 - 4/2016: Làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 14
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Sinh năm: 10/5/1961
Quê quán: Ninh Bình.
Học vị: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân Luật.
Được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính của Bộ Xây dựng (10/1997-5/2003), rồi Thứ trưởng Bộ Xây dựng (6/2003-5/2008).
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (6/2008 - 10/2010), rồi Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (10/2010 đến 7/2011).
Từ tháng 8/2011- 5/2013: Làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Từ tháng 5/2013: Làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1/2016: Tái cử làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 15
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Ngày sinh: 8/1/1959
Quê quán: Hà Nam
Học vị: Thạc sỹ kinh  tế
Trải qua nhiều cương vị ở Hà Nam, từ 1/2011 – 11/2014 chủ tịch UBND tỉnh sau từ cuối 2014 - 4/2016 làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, ủy viên Trung ương khoá 11.
1/2016: Tái cử ủy viên Trung ương khoá 12, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam.
4/2016: Được Quốc hội khoá 13 phê chuẩn làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 16
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà
Sinh ngày:20/01/1958
Quê quán: Nam Định
Học vị: Thạc sĩ kinh tế
Từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nam Định, Phó bí thư, Bí thư thành ủy thành phố Nam Định; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.
Năm 2015: Được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
1/2016: Được bầu làm Uỷ viên Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 17
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà 
Sinh ngày: 19/4/1963
Quê quán: Hà Tĩnh
Học vị: Tiến sĩ 
Nhiều năm công tác trong ngành tài nguyên - môi trường, năm 2008 là thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Năm 2009: Được Ban bí thư Trung ương điều động luân chuyển về công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2005-2010.
Tháng 7/2010: Được điều động trở lại Bộ Tài nguyên và Môi trường, được bổ nhiệm tham gia Ban Cán sự Đảng và giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ tài Nguyên và Môi trường
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 18
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng
Ngày sinh 11/12/1970
Quê Quán: Hà Tĩnh
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Từ 1993 – 2011: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp vụ.
Từ 10/2011 – 10/2014: Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Từ 11/- 2014 đến 4/2016: Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Tháng 1/2016: Được bầu làm uỷ viên Trung ương Đảng khoá 12. 
Tháng 4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 19
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long 
Sinh năm:1963
Quê quán: Thanh Hóa
Học vị: Tiến sĩ luật quốc tế
Từng giữ chức Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tháng 3/2014: Được điều động, luân chuyển công tác về Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2010-2015).
Tháng 9/2015: Được điều động trở lại Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng.
1/2016: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 20
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ
Sinh ngày: 3/6/1963
Quê quán: Hưng Yên
Học hàm, học vị:  Phó giáo sư - Tiến sỹ kinh tế.
Năm 1989: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm 2007- 1/2011: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tháng 2/2013: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
1/2016: Được bầu làm uỷ viên Trung ương khoá 12
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 21
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa
Sinh ngày:19/8/1958
Quê quán: Quảng Nam
Học vị: Tiến sĩ
Tháng 9 /2010: Được điều động làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 
Tháng 1/2011: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tháng 6/2012: Được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 
Đầu năm 2015: Được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 22
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát
Sinh ngày: 25/5/1956
Quê quán: Nam Định
Học vị: Tiến sỹ
Sau nhiều năm công tác trong ngành nông nghiệp, tháng 3/2003-3/2004: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang.
4/2004-2/2005: Thứ trưởng Thường trực, rồi quyền Bí thư Ban cán sự đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Từ 2/2005: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tháng 8/2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Là Ủy viên Trung ương khoá 10 và 11, tháng 1/2016 tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng
1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 23
Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu 
Sinh ngày: 9/10/1959
Quê quán: Đồng Tháp
Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Cử nhân Chính trị
Từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang; Bí thư Thị ủy Châu Đốc, tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
Tháng 10/2015 thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa nhiệm kỳ 2010- 2015 để nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 24
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Sinh ngày: 2/07/1958
Quê quán: Đồng Tháp
Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp.
Từ tháng 11/2010 – 12/2013: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đến 1/2014 giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ngày 28/9/2015: Giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
1/2016: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 25
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
Sinh ngày:  27/3/1959
Quê quán: Thừa Thiên - Huế.
Học vị: Tiến sĩ Kinh tế chính trị.
Từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến tháng 9/2015 được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
1/2016: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12.
4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 26
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày sinh: 1/8/1959
Quê quán: Hà Tĩnh
Học hàm - học vị: Phó Giáo sư - Tiến sỹ Y khoa
Từ tháng10/1982-12/1986: Bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy, cán bộ  giảng dạy Đại học Y Hà Nội.
Từ tháng 2/2007: Thứ trưởng Bộ Y tế. 
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế.   
Diện mạo Chính phủ sau khi có 21 gương mặt mới - ảnh 27
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn 
Sinh ngày: 23/09/1960
Quê quán: Quảng Bình.
Học vị: Tiến sĩ chính trị học
Từng đảm nhận các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Năm 2014: Giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
1/2016: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12.
4/2016:  Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


VnEconomy

Tin liên quan