Đề xuất phương án giám sát thu phí BOT

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất phương án kiểm tra, giám sát các trạm thu phí BOT. 
Đề xuất phương án giám sát thu phí BOT

Theo TCĐB, để đảm bảo tính minh bạch và phòng chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lận trong hoạt động thu phí, Tổng cục báo cáo và đề xuất với Bộ GTVT cho phép Tổng cục chủ trì, mời Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Cục Thuế các địa phương tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí BOT.

TCĐB cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí BOT, TCĐB đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát 9 trạm thu phí BOT, trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ GTVT 8 trạm thu phí này; riêng Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai đang trong quá trình kiểm tra, giám sát. 

Phan Ngọc