Đề xuất hỗ trợ DNNVV theo phương thức gián tiếp

(BĐT) - Chiều ngày 8/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trước Quốc hội.
Đề xuất hỗ trợ DNNVV theo phương thức gián tiếp

Luật Hỗ trợ DNNVV được ban hành nhằm góp phần hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý và thực hiện hỗ trợ DNNVV. Dự thảo Luật bao gồm 6 chương với 45 điều, được thiết kế với 2 phần quan trọng là các nội dung hỗ trợ cơ bản và các chương trình hỗ trợ trọng tâm dành cho DNNVV. So với Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV, Luật đã thu hẹp các đối tượng, hỗ trợ có trọng tâm, ưu tiên hỗ trợ các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DNNVV trong lĩnh vực sản xuất chế biến, DN tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành...

Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật, liên quan đến nguyên tắc hỗ trợ DNNVV, thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng tình với quan điểm chuyển phương thức hỗ trợ từ hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV sang chủ yếu hỗ trợ gián tiếp thông qua các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ để không làm méo mó thị trường và tránh vi phạm cam kết quốc tế. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đề nghị Dự thảo Luật cần quy định rõ nội dung thiết yếu thuộc phạm vi, trách nhiệm Nhà nước phải hỗ trợ trực tiếp để đối tượng DNNVV được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước.

Trần Kiên