Đánh giá hiện trạng vốn ngành điện

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương bổ sung, hoàn thiện Đề án Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương đánh giá lại hiện trạng tài chính và huy động vốn đầu tư vào ngành điện giai đoạn vừa qua, trong đó bổ sung số liệu cụ thể về tài chính và các cơ chế hoạt động của ngành điện (cho tất cả các khâu sản xuất - truyền tải - phân phối và kinh doanh điện), thu hút vốn ODA, vốn đầu tư tư nhân trong nước, vốn FDI (chủ yếu theo hình thức hợp đồng BOT), cổ phần hóa các đơn vị phát điện...               

Trung Hiếu