Đà Nẵng khảo sát hài lòng của người dân với dịch vụ công

(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành khung khảo sát mức độ hài lòng và kết quả đánh giá của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố.

Theo quy định, việc khảo sát mức độ hài lòng được thực hiện dưới 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp. Bảng hỏi tập trung vào các tiêu chí: tinh thần trách nhiệm, mức độ thân thiện; mức độ thành thạo, chuyên nghiệp trong xử lý công việc; mức độ đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân; chi phí thực hiện thủ tục hành chính; thời gian chờ đợi để được tiếp nhận hồ sơ, số lần đi lại để hoàn thành thủ tục hành chính…

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thông tin và tuyên truyền để tổ chức, công dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công, khắc phục tâm lý e ngại khi trả lời khảo sát, thấy được những đóng góp của mình có ý nghĩa đối với việc cải cách nền hành chính.   

Hải Bình