Đã công bố 13.235 định mức trong hoạt động xây dựng

(BĐT) - Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng đã được hoàn thiện cơ bản. 

Bộ đã công bố 13.235 định mức thuộc các loại công tác trong hoạt động xây dựng (riêng năm 2015 công bố khoảng 1.000 định mức). Bộ cũng đã công bố được 5 tập định mức dự toán các công tác dịch vụ đô thị; đây là một trong các công cụ quan trọng của công tác quản lý chi phí các dịch vụ này.

Đối với các địa phương, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, đã có 61/63 tỉnh, thành phố công bố chỉ số giá xây dựng, tạo công cụ hữu hiệu cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Tuấn Dũng

Tin liên quan