Công bố “Ma trận hạch toán xã hội” 2012

(BĐT) - Hội thảo Công bố Ma trận hạch toán xã hội (SAM) 2012 và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày mai, 16/11/2016.
Công bố “Ma trận hạch toán xã hội” 2012

Hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển kinh tế thế giới (UNU-WINDER) tổ chức. Tham dự Hội thảo có nhiều chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực này như: TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng CIEM; GS.TS Finn Tarp, Giám đốc UNU – WINDER; TS. Đỗ Cẩm Thơ, Tổng cục Du lịch Việt Nam…

Hội thảo tập trung phân tích chuyển dịch cơ cấu của Việt Nam thông qua sử dụng số liệu SAM 2000 và SAM 2012; thách thức cơ cấu ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm của Việt Nam; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn: Thách thức và định hướng chính sách.

Ma trận hạch toán xã hội (SAM) là bộ số liệu mô tả các luồng chu chuyển của sản phẩm và tiền tệ, phản ánh quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại theo ngành và theo khu vực thể chế của toàn bộ nền kinh tế trong một năm nhất định. Việc xây dựng bộ số liệu SAM sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về nền kinh tế, cho thấy những đặc điểm của nền kinh tế trong một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, SAM còn là số liệu đầu vào của một số mô hình như mô hình số nhân, mô hình cân bằng tổng thể nhằm phân tích và đưa ra những khuyến nghị về chính sách.

Trung Hiếu