Công bố kết quả bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã bỏ phiếu trực tiếp, bầu Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn khóa XI với 151 đồng chí.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn sáng 12/12. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn sáng 12/12. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, các đại biểu đã bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, bầu ra BCH Trung ương Đoàn khóa XI với 151 đồng chí.

Trước đó, sáng 12/12, Đại hội đã nghe dự thảo Đề án xây dựng BCH Trung ương Đoàn khoá XI và thảo luận tổ về nhân sự tham gia BCH Trung ương Đoàn khoá XI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X đã báo cáo kết quả thảo luận tại tổ. Theo đó, các đại biểu nhất trí với 174 đồng chí được giới thiệu ứng cử bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI, không có đồng chí nào được đề cử hoặc ứng cử thêm.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đã trình bày danh sách 174 nhân sự được đại biểu Đại hội giới thiệu ứng cử bầu vào BCH Trung ương Đoàn khoá XI. 100% các đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên và biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu gồm 37 đồng chí được Đoàn Chủ tịch giới thiệu.

Tại Đại hội, 998 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI.


VGP