Có quá ít hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

(BĐT) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu hải quan các địa phương tiếp tục triển khai thí điểm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đến hết ngày 28/2 và chuyển sang vận hành chính thức từ ngày 1/3.

Thông qua theo dõi, xử lý hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong thời gian triển khai thí điểm từ ngày 1/1 đến 25/1, Tổng cục Hải quan nhận thấy, nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố còn thiếu sự quan tâm, chỉ đạo trong công tác triển khai, dẫn đến số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống còn thấp, đặc biệt có nhiều đơn vị chưa tiếp nhận hồ sơ.

Cụ thể, mới chỉ có 18 trong số 35 cục hải quan tiếp nhận hồ sơ TTHC trên Hệ thống với số lượng hồ sơ được tiếp nhận là 492 bộ, số lượng hồ sơ đã hoàn thành xử lý là 221 bộ. Hiện cũng còn 17 trong số 35 cục hải quan chưa tiếp nhận hồ sơ TTHC trên Hệ thống, đồng thời chỉ có 214 doanh nghiệp tham gia với 18/41 TTHC được xử lý trên Hệ thống.

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả nêu trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của toàn ngành. 

Quang Minh