Chuyển dịch lao động để thúc đẩy tăng trưởng

(BĐT) - Tại Hội nghị Việt Nam Summit 2016 tổ chức ngày 3/11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, hiện nay nông nghiệp Việt Nam đang sử dụng gần 70% lao động và Việt Nam có tham vọng giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực này xuống 40% trong thời gian tới bằng phát triển nông nghiệp sử dụng công nghệ cao.

Để chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam sẽ chuyển dịch lao động, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu tài chính, ngân hàng.

Nhận diện thách thức của Việt Nam trong thời gian tới, các chuyên gia kinh tế cho rằng, lợi thế nguồn lao động giá rẻ, nguồn vốn, sản phẩm nông nghiệp số lượng nhiều của Việt Nam sẽ không còn được phát huy trong thời gian tới. Việt Nam cần phải dựa vào nền tảng kinh tế tri thức, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, khi thực hiện điều này, Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức là giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động có tay nghề thấp.          

Mai Phương